وب سایت رسمی مصطفی افشار

قدرت مردم

عصری که در آن زندگی می کنیم به عصر دموکراسی معروف است. بسیاری از دولت ها ادعا می کنند حکومت آن ها مطابق خواسته مردم است. در بسیاری از کشور ها انتخاباتی برگزار می شود و دولت ها براساس رای مردم تعیین می گردد.

قدرت مردم

در کشور های غربی که مدعیان دموکراسی در عصر حاضرهستند در اکثر انتخابات ها بخش عمده ای از توده مردم شرکت نمی کند و تعیین حاکمان و دولتمردان معمولا بر اساس تصمیمات احزاب ذی نفوذ یا اراده سرمایه داران تعیین می شوند.  بسیاری از کشورهای دیگر هم هستند که در آن ها یا انتخابات وجود ندارد و آنجا هم که وجود دارد به صورت نمادین و دهن پرکن است. اما دموکراسی در ایران از نوع دیگری است. مردم سالاری دینی با آنچه در دنیای غرب رایج است تفاوت دارد.مقام معظم رهبری درباره مردم سالاری دینی در ایران فرمودند :

«...حقیقت مردم سالاری دینی این است که یک نظام باید با هدایت الهی و اراده مردمی اداره شود و پیش برود ... »

امام خامنه ای 15/8/80

این همان وعده ای بود که حضرت امام خمینی پس از رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 58 فرمودند :

«... ما بعد ها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می کنیم که دموکراسی که ما داریم ، این دموکراسی است نه آن که شما دارید و طرفدار سرمایه داران هستید و نه اینکه آن ها دارند و طرفدار ابرقدرتها هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند ... »

امام خمینی فروردین 58

حضرت امام (ره) قدرت مردم را باور داشتند و می دانستند که با پشتوانه  مردم انقلابی و متدین می تواند بر قدرت های شرق و غرب فائق آید. لذا از همان ابتدا سیاست نه شرقی نه غربی را اتخاذ نمودند و مردم با همین شعار وارد عرصه شده و انقلاب اسلامی را به پیروزی رسانده و رژیم دست نشانده ابر قدرت ها را ساقط کردند.

امام مردمی بودن انقلاب رایک اصل مهم دانسته و بر نقش مردم در تمام عرصه ها تاکید می کردند ایشان در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرای تهران در 12 بهمن سال 1357 فرمودند :

من دولت قانونی تعیین می کنم و تاکید کردند من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می کنم.

مردم ایران با سابقه درخشان تاریخی و باطن خداجوی خود از همان ابتدای ورود اسلام از آن استقبال کردند و محبت اهل بیت در دل هایشان جای گرفت و اطاعت اهل بیت پیامبر(ص) را برگردن نهادند.

سابقه تاریخی ملت ایران نشان می دهد هرگاه دولتمردان در برخورد با آنها صادق باشند و به مردم اعتماد نمایند؛ بهترین حامی و پشتوانه آنان در برابر زیاده خواهی دشمنان خواهند بود.

در طول تاریخ ایران حکومت هایی که قدرت مردم را باور داشتند و در مراودات سیاسی و روابط بین دولت ها به این پشتوانه ی مهم توجه نمودند؛ توانستند مقتدرانه عمل نموده و در پیشگاه تاریخ سربلند باشند.

اما حکومت ها یا دولتمردانی که مقبولیت مردمی نداشتنه یا قدرت مردم را باور نداشتند و در مراودات بین المللی آن را لحاظ نمی کردند؛در برابر هیمنه ظاهری کشورهای مدعی و استعمارگر تسلیم گردیده و گاه امتیازات غیر قابل جبرانی به بیگانگان واگذار نموده اند.

حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مردم را عمق استراتژیک انقلاب دانسته و همواره سفارش مردم را به مسئولین نموده اند مسئولین جمهوری اسلامی باید همواره قدرت مردم انقلابی و متدین را باور نموده و ضمن برخورد صادقانه با آنها در مراودات سیاسی و روابط بین الملل به پشتوانه این مردم در مقابل زیاده خواهی مستکبران قاطعانه و با منطق انقلابی عمل نمایند.

پیام کوتاه
امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) :

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.

مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری :

امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است. نام او پرچم این انقلاب و راه او راه این انقلاب و اهداف او اهداف ایـن انـقـلاب اسـت.

سید حسن نصرالله
سید حسن نصرالله :

من امام "سیدعلی حسینی خامنه‌ای" را امام خود و امام تمام مسلمانان
می دانم و حرف ایشان برای بنده به منزله دستور است.

شهید آوینی
شهید آوینی :

تقوا است که انسان را به اخلاص
می رساند و با اخلاص درهای حکمت نیز بر قلب گشوده می شود.